Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2598
Ime enote: Račje selo - Cerkev sv. Florijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Florijan
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1526, sestavljajo poligonalni prezbiterij, pravokotna ladja, kapela na južni strani in na zahodni zvonik, ki ga obdajata odprti zunanji kapeli. Arhitektura in oprema iz 17. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 17. stol.
Avtor(ji): 
Jernej Plumberger (podobar; 1676-1680)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAČJE SELO
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na hribu severozahodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine