Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2599
Ime enote: Štefan pri Trebnjem - Cerkev sv. Štefana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Štefan
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1526, sestavljajo poligonalni prezbiterij iz 17. stoletja, srednjeveška ladja in na zahodni strani zvonik iz 19. stoletja. Glavni oltar je iz 19. stoletja, kipi so starejši.
Datacija enote: 
druga četrtina 14. stol., 1340, druga četrtina 16. stol., 1526, 17. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠTEFAN PRI TREBNJEM
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji sredi pobočja v zahodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine