Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2600
Ime enote: Škovec pri Trebnjem - Cerkev sv. Jedrti
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jedrt
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1581, sestavljajo ravnostropana pravokotna ladja, poligonalni prezbiterij z zvezdasto grebenastim obokom in zvonik z letnico 1782 na zahodni strani.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., 1581, zadnja četrtina 18. stol., 1782
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOVEC
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na rahli vzpetini, na severnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine