Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26002
Ime enote: Stranska vas pri Semiču - Lokacija gradu Krupa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: ostalo
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
lokacija, grad, kašča, razvalina
Tekstualni opis enote:
Srednjeveški dvor, prvič omenjen 1427, so v renesansi razširili v štiritraktni grad z okroglimi obrambnimi stolpi, ga v 18. stol. prezidali, 1942 so ga požgali partizani. Ohranjeni so temelji grajske stavbe, obrambni jarek in razvaline grajske kašče.
Datacija enote: 
druga četrtina 15. stol., 1427, 16. stoletje, 18. stol., druga četrtina 20. stol., 1942
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji, arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STRANSKA VAS PRI SEMIČU
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Grad je stal ob stari cesti Stranska vas - Gradac, na ravnini nad desnim bregom reke Krupe.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine