Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2601
Ime enote: Vrhtrebnje - Cerkev sv. Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1526, sestavljajo poligonalni prezbiterij, ladja in zvonik iz 17. stoletja. Oltarji z začetka 18. stol., medtem ko je potlačen obok ladje iz 19. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 17. stol., tretja četrtina 20. stol., 1971
Avtor(ji): 
Janez Valentinčič (arhitekt; 1971)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRHTREBNJE
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji južno nad vasjo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine