Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2603
Ime enote: Vrhpeč - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1526, sestavljajo pravokotna ladja z gotskim portalom, poligonalni prezbiterij, zvonik na zahodni in zakristija na južni strani. V začetku 18. stol. notranjščina v celoti obokana.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JEZERO
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu istoimenskega griča, ki se dviga severno od naselja Vrhpeč na severnem robu mirnopeške doline.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine