Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2612
Ime enote: Tržišče - Cerkev sv. Trojice
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
Poznogotska enoladijska cerkev z zvonikom iz 17. stol. pred vhodom, je bila zgrajena na začetku 16. stol. Poznogotski elementi: križnorebrasti obok na geometričnih konzolah, štiri okna, slavolok, portal. Oprema je iz časa predelave ladje v 19. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 17. stol., 19. stol., sredina 20. stol., 1944, 1952-1953
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TRŽIŠČE
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na pobočju hriba, na dominantni točki sredi naselja Tržišče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine