Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2614
Ime enote: Gabrijele - Cerkev sv. Lenarta
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Poznogotska enoladijska cerkev z mrežasto obokanim prezbiterijem, ob katerem je zvonik, ki služi tudi kot zakristija, je bila glede na stavbne elemente zgrajena na začetku 16. stol. V prezbiteriju sledovi sočasnih fresk, oprema iz 17. in 19. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GABRIJELE
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na severnem robu naselja, jugozahodno od Krmelja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine