Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2615
Ime enote: Kaplja vas nad Tržiščem - Cerkev sv. Jurija
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Romanski enoladijski cerkvi z apsido je bil v 14. stol. prizidan prezbiterij, v katerem so freske iz okoli 1460. Zvonik na zahodu in zakristija na jugu prezbiterija sta bila prizidana v 17. stol. Stranska oltarja sta iz 17. stol. Zunanja prižnica.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, 14. stol., tretja četrtina 15. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KAPLJA VAS
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Pravilno orientirana cerkev stoji na vrhu Šentjurskega hriba, severno nad zaselkom Podgora.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine