Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2615
Ime enote: Kaplja vas nad Tržiščem - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Romanska ladja s prizidanim gotskim prezbiterijem, z ohranjenimi freskami iz druge tretjine 15. stol.. Zahodni zvonik in zakristija ob južni steni prezbiterija prizidana v 17. stol..
Datacija enote: 
visoki srednji vek, tretja četrtina 15. stol., 1450-1460, 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KAPLJA VAS
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Pravilno orientirana cerkev stoji na vrhu griča, zahodno od naselja Tržišče, v zaselku Sv. Jurij.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine