Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2616
Ime enote: Pavla vas - Cerkev sv. Jakoba
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 17. stol. sestavljajo zvonik na zahodu, ladja in tristrano sklenjen prezbiterij. Ladja je v osnovi domnevno romanska. Oprema je s konca 18. in iz 1. polovice 19. stol. Postaje Križevega pota so kvaliteten baročni tisk z napisi v latinščini.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, 17. stol., prva četrtina 18. stol., 1722
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PAVLA VAS
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji v jugovzhodnem delu Pavle vasi, sredi vinogradov, jugovzhodno od Tržišča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine