Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2617
Ime enote: Slančji Vrh - Cerkev sv. Urha
  Fototeka OE Celje: 2009, Nataša Podkrižnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
V 17. stol. prezidano cerkev sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, v osnovi romanska ladja (v 18. stol. podaljšana), zvonik s piramidasto streho ob severni strani in zakristija ob južni. Trije oltarji so klasicistični z neobaročno ornamentiko.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, 17. stol., tretja četrtina 18. stol., 1755
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SLANČJI VRH
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi pokopališkega obzidja v severnem delu gručaste vasi Slančji Vrh, vzhodno od naselja Tržišče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine