Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2630
Ime enote: Straža pri Novem mestu - Cerkev sv. Tomaža
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Tomaž
Tekstualni opis enote:
V zasnovi srednjeveška barokizirana cerkev s prezentirano romansko apsido v tristrano sklenjenem prezbiteriju. Zvonik je pred vhodno fasado. Kvalitetna oltarna oprema iz okoli 1700. V ladji so ostanki srednjeveške poslikave, nagrobna plošča iz 1681.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, druga polovica 17. stol., tretja četrtina 19. stol., 1851
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STRAŽA
Občina: STRAŽA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, na straškem hribu v bregu nad jedrom naselja Straža (prej Gorenja Straža).
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža, Ur.l. RS, št. 46/2016-2025
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 15.7.2016 -
 
©Register kulturne dediščine