Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2631
Ime enote: Drganja sela - Cerkev Marije Tolažnice žalostnih
  Fototeka OE Novo mesto: 2010, Robert Peskar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marija Tolažnica žalostnih
Tekstualni opis enote:
Baročna cerkev z v jedru starejšo ladjo, omenjena 1581. V 1. pol. 18. stol. so ladjo podaljšali, prizidali prezbiterij, zvonik z odprto lopo na sedmih stebrih in zakristijo ter cerkev opremili s tremi oltarji. Fasadna dekoracija ladje je iz 1666.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., 1581, sredina 17. stol., 1666, prva polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRGANJA SELA
Občina: STRAŽA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, na severnem robu vasi Drganja Sela.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža, Ur.l. RS, št. 46/2016-2025
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 15.7.2016 -
 
©Register kulturne dediščine