Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26362
Ime enote: Trbinc - Arheološko najdišče Kincelj
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, gomilno grobišče, plano grobišče, skeletni pokop, žgani pokop
Tekstualni opis enote:
Gradišče iz starejše in mlajše železne dobe, poseljeno tudi v pozni rimski dobi. Pripadajoča grobišča se razprostirajo jugovzhodno od naselbine; gomile so zaradi kmetijske obdelave izravnane.
Datacija enote: 
železna doba, pozna rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TRBINC
Občina: MIRNA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine