Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26499
Ime enote: Kamni Potok - Arheološko najdišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
plano grobišče, nagrobnik, miljnik, cesta, vodovod
Tekstualni opis enote:
Najdišče rimskodobnih napisnih kamnov in grobov (nagrobnik, miljnik) ob trasi takratne ceste. Odkrite so bile tudi ostaline rimskodobnega vodovoda (sondiranje 1976).
Datacija enote: 
rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KAMNI POTOK
Občina: TREBNJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine