Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26500
Ime enote: Gradišče pri Trebnjem - Prazgodovinska naselbina Gradišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina
Tekstualni opis enote:
Naselbina podolgovate oblike z obodom, ki je ohranjen le na severni strani in viden kot rob 4-5 m široke ježe, za katero je manjša terasa. Odlomki lončenine, odkriti s sondiranjem 1989, datirajo naselbino na konec pozne bronaste dobe.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADIŠČE PRI TREBNJEM
Občina: TREBNJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine