Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2653
Ime enote: Mali Gaber - Cerkev sv. Mihaela
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Mihael
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjena 1643, je bila v 18. in 19. stol. temeljito predelana. Glavni oltar je iz 2. polovice 17. stol., južni stranski iz 1. polovice 19. stol., severni stranski oltar pa z začetka 20. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1643, 18. stol., druga četrtina 19. stol., 1842
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALI GABER
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev je malce odmaknjena od severozahodnega roba naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine