Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2654
Ime enote: Šentjurje - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Pravokotna ladja se nadaljuje v tristrano zaključen prezbiterij, na zahodu je prizidan zvonik. V osnovi poznogotska cerkev je bila prezidana v 17. in 18. stol. Kvaliteten glavni oltar iz 1648.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTJURJE
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine