Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26559
Ime enote: Gorenji Vrh pri Dobrniču - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Gručasta vas je bila pozidana okrog večjega praznega prostora z vaško lužo že v 18. stol. Po prvi svetovni vojni je bil v jedru zgrajen vaški vodnjak, 1956 pa postavljen spomenik NOB. Luža je bila zasuta.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJI VRH PRI DOBRNIČU
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Vas leži severno od vinogradniške gore Šmaver, v severovzhodnem delu Suhe krajine.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine