Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26617
Ime enote: Stranje pri Velikem Gabru - Plano grobišče Smrdišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
plano grobišče, grobnica, žara
Tekstualni opis enote:
Rimskodobno plano grobišče (izkopavanja J. Pečnika 1885-1903: 50 žarnih grobov). S sondiranjem, ki se je izvedlo glede na izsledke topografskega pregleda (izorano kamenje in lončenina; D.Breščak), je bila odkrita grobnica in grob z dvema žarama.
Datacija enote: 
rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STRANJE PRI VELIKEM GABRU
Občina: TREBNJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine