Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2666
Ime enote: Dedni Dol - Cerkev Žalostne Matere božje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, Žalostna Mati božja
Tekstualni opis enote:
V osnovi gotska cerkev je današnjo podobo dobila s prezidavami v 18., 19. in 20. stol. Cerkev je enoladijska z lopo ob zahodni fasadi, ima tristrano zaključen prezbiterij in zvonik ob njegovi severni stranici.
Datacija enote: 
druga polovica 15. stol., 18. stol., 19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DEDNI DOL
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji severozahodno nad naseljem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine