Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2667
Ime enote: Leskovec - Cerkev sv. Ožbolta
  Fototeka OE Ljubljana: 2009, Alenka Železnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ožbolt
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo enako široka ladja in prezbiterij ter prizidan zvonik. V osnovi je srednjeveška, v baroku preoblikovana in dopolnjena s kasetiranim poslikanim stropom (1633), zakristija iz 1904. Srednjeveške poslikave, glavni oltar iz 1681.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, druga četrtina 17. stol., 1633, prva četrtina 20. stol., 1904
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LESKOVEC
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev sv. Ožbolta stoji na jugozahodnem robu gručaste vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta v Leskovcu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 34/2009-1610
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.5.2009 -
 
©Register kulturne dediščine