Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2668
Ime enote: Sela pri Višnji Gori - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Poznogotsko podružnico sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij z zazidanimi gotskimi okni in sledovi poslikave, barokizirana pravokotna ladja s kvalitetno opravo iz 17. stol. in zvonik nad vhodom.
Datacija enote: 
druga polovica 15. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SELA PRI VIŠNJI GORI
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na vzhodnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Jurija na Selih pri Višnji Gori za kulturni spomenik, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/2000-302
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8.4.2000 -
 
©Register kulturne dediščine