Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2670
Ime enote: Nova vas - Cerkev sv. Lenarta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Gotska podružnica z zazidanimi gotskimi okni s kamnitimi rozetami ter v celoti poslikanim prezbiterijem in delno poslikano ladjo. Kamniti glavni oltar sodi v sredino 17. stoletja.
Datacija enote: 
14. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVA VAS
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev sv. Lenarta stoji ob robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine