Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2671
Ime enote: Kriška vas - Cerkev sv. Marije Magdalene
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Marija Magdalena
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev z zvonikom ob zahodni fasadi, tristrano zaključenim prezbiterijem in zakristijo. V osnovi starejša cerkev s prezidavami v 17. stol. Cerkvena oprema iz 19. stol.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRIŠKA VAS
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji južno od vasi, zahodno nad cesto Kriška vas - Nova vas.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine