Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2699
Ime enote: Valična vas - Kapela sv. Jožefa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapela, sv. Jožef
Tekstualni opis enote:
Kapela je bila zgrajena 1688 v obliki štiriperesne deteljice. Vstopna pola je nekoliko večja od ostalih treh. Glavni oltar je iz leta 1711.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 17. stol., 1688
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VALIČNA VAS
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Kapela stoji v bregu med vinogradi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine