Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2714
Ime enote: Veliko Mlačevo - Cerkev sv. Martina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Barokizirana cerkev, omenjena že v 14. stol., s pravokotno ladjo in prezbiterijem. Oprema iz 1. polovice 18. stol., v ladji so grobnice družine Blagaj, lastnikov boštanjskega gradu.
Datacija enote: 
14. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKO MLAČEVO
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji sredi pokopališča na ravnini pod gradom Boštanj.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Martina v Velikem Mlačevem za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 28/91-1182
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 14.12.1991 -
 
©Register kulturne dediščine