Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2715
Ime enote: Luče - Cerkev sv. Ožbolta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ožbolt
Tekstualni opis enote:
Starejšo, v 18. stoletju barokizirano cerkev v tlorisu sestavljata pravokotna ladja z zvonikom na zahodni strani in pravokotni prezbiterij z zakristijo na severni strani. Glavni oltar je s konca 19. stoletja.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LUČE
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji ob cesti južno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine