Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 27211
Ime enote: Mokronog - Razvaline gradu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
razvalina, grad z vrtom
Tekstualni opis enote:
Poznoromanski obodni grad, razširjen v 15. stol., v 3. četrtini 17. in v 18. stol. je dobil baročno podobo. Okoli 1870 so uredili grajsko okolico. Grad je bil 1943 zažgan in po vojni načrtno rušen. Delno je ohranjeno obodno zidovje in vzhodni trakt.
Datacija enote: 
sredina 13. stol., 15. stol., tretja četrtina 17. stol., 18. stol., druga polovica 19. stol., druga četrtina 20. stol., 1943
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOKRONOG
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Ostanki gradu so na skalnem obronku na južnem robu naselja, nad župnijsko cerkvijo sv. Egidija.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine