Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2726
Ime enote: Žužemberk - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Mohor in Fortunat
Tekstualni opis enote:
Nad naseljem dominira obnovljena dvostolpna baročna cerkev. Požgana je bila 1944. Originalne baročne opreme nima več. Prenovo cerkve je načrtoval arhitekt F. Kvaternik 1993.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1768, druga četrtina 20. stol., 1944, zadnja četrtina 20. stol., 1993
Avtor(ji): 
Franc Kvaternik (arhitekt; 1993), Lovrenc Prager (arhitekt; ok. 1768)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZAFARA
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji na severni strani naselja, na dominantni legi na griču, ob spomeniku in župnišču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika neznano
Akt razglasitve:
Odločba o zavarovanju ruševin cerkve in sosednjih stavb v Zafari (občina Žužemberk), Ur.l. LRS, št. 15/52-66
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 27.5.1952 -
 
©Register kulturne dediščine