Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2730
Ime enote: Mačkovec pri Dvoru - Cerkev sv. Janeza Evangelista
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Janez Evangelist
Tekstualni opis enote:
V osnovi romanska cerkev (prva omemba 1526), v 18. stol. barokizirana (širok prezbiterij, zvonik). Na južni notranji steni ladje so ostanki poslikave mojstra Janeza Ljubljanskega iz okoli 1450.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, druga četrtina 16. stol., 1526, 18. stol.
Avtor(ji): 
Janez Ljubljanski (slikar; sredina 15. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MAČKOVEC PRI DVORU
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji na jugovzhodnem robu vasiMačkovec pri Dvoru, nad dolino reke Krke.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine