Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2731
Ime enote: Gornji Kot - Cerkev sv. Antona Padovanskega
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, sv. Anton Padovanski
Tekstualni opis enote:
Centralno zasnovana cerkev s tlorisom v obliki grškega križa s kupolo, pozidana med 1668-1695 na mestu neke starejše kapele. V začetku 18. stol. že znana božja pot (votivna podoba iz 1712). Notranjost krasijo kvalitetni baročni oltarji iz 18. stol.
Datacija enote: 
druga polovica 17. stol., 1668-1695
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORNJI KOT
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji severovzhodno od jedra vasi Gornji Kot, zahodno ob pokopališču, na desni strani ceste Novo mesto-Dvor.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine