Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2732
Ime enote: Stavča vas - Cerkev sv. Kancijana
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Kancijan
Tekstualni opis enote:
V osnovi srednjeveška cerkev (prva omemba 1526), z večjimi prezidavami v 2. polovici 17. stol. (tristran prezbiterij) in v sredini 18. stol. (obokanje ladje, zvonik). Glavni zlati oltar je iz 1685; del opreme iz porušene Jakobove cerkve v Žužemberku.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, druga četrtina 16. stol., 1526, druga polovica 17. stol., sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STAVČA VAS
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji sredi Stavče vasi, ob razpotju vaških poti. Obdana je z nizkim kamnitim zidcem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine