Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2734
Ime enote: Vrhovo pri Žužemberku - Cerkev sv. Križa
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
V osnovi srednjeveška cerkev (prva omemba 1526), temeljito barokizirana verjetno že v sredini 17. stol. Rezultat barokizacije je tudi kvalitetna oltarna oprema (stranski zlati oltar iz 1648), dopolnjena v 19. stol.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, druga četrtina 16. stol., 1526, sredina 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRHOVO PRI ŽUŽEMBERKU
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, sredi travnikov in polj, na rahlem pobočju vzhodno od vasi Vrhovo pri Žužemberku.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine