Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2737
Ime enote: Gradenc - Cerkev sv. Nikolaja
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Cerkev, omenjena 1382, je bila konec 18. stol. predelana, a je ohranila v gotski tradiciji grebenasto obokan prezbiterij iz 17. stol. V 19. stol je bil prizidan zvonik in zamenjan glavni oltar iz 18. stol., od katerega se je ohranil le kip angela.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 14. stol., 1382, zadnja četrtina 18. stol., 1790, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADENC
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji v pobočju jugovzhodno nad vasjo Gradenc, pod cesto proti Velikemu Lipju. Obdaja jo nizek kamniti zidec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine