Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2739
Ime enote: Vinkov Vrh - Cerkev sv. Pavla
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Pavel
Tekstualni opis enote:
Romanska cerkev z apsido in pravokotnim romanskim okencem v ladji je bila v 17. stoletju barokizirana. Med drugo svetovno vojno je bila porušena. Obnovljena in rekonstruirana je bila leta 2000.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, pozni srednji vek, 17. stol., druga četrtina 20. stol., prva četrtina 21. stol., 2000
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VINKOV VRH
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji na najvišjem delu gručaste vasi, ki se je oblikovala na razglednem hribu nad dolino Krke pri Dvoru.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine