Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2740
Ime enote: Blatnik pri Črmošnjicah - Razvaline cerkve sv. Križa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, razvalina, zvonik, pokopališče, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Razvaline kažejo, da je bila cerkev enotna baročna arhitektura s sredine 18. stol. Ohranjena zvonik z neogotsko streho in obodno zidovje. Obdaja jo opuščeno pokopališče, nastalo pred 1824, z nekaj ohranjenimi nagrobniki prebivalcev kočevarske vasi.
Datacija enote: 
sredina 18. stol., 19. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1999
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Razvaline cerkve s pokopališčem ležijo severno od naselja, na pobočju vzpetine Kleč, zahodno od ceste Črnomelj - Dolenjske Toplice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine