Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2742
Ime enote: Brezovica pri Črmošnjicah - Razvaline cerkve sv. Florijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
razvalina, podružnična cerkev, sv. Florijan, zvonik
Tekstualni opis enote:
Cerkvi iz okoli 1600 je bil v 1. pol. 18. stol. prizidan prezbiterij, 1890 je bila temeljito obnovljena. Med drugo svetovno vojno je bila požgana, od nje so ostali le zvonik in obodni zidovi.
Datacija enote: 
prelom 16. stol. in 17. stol., prva polovica 18. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1890, druga četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZOVICA PRI ČRMOŠNJICAH
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Cerkev stoji na vzhodnem robu naselja, na vzpetini nad cesto Črnomelj - Dolenjske Toplice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine