Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 27726
Ime enote: Jelovec pri Boštanju - Cestni most čez Mirno
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
most
Tekstualni opis enote:
Most je sestavljen iz dveh velikih železobetonskih lokov, vpetih v bregove reke Mirne. Cestna površina teče preko železobetonske plošče, ki visi na jeklenih nosilcih. Leseni tlak je deloma nadomeščen z granitnimi kockami.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1936-1938
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JELOVEC
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Most čez reko Mirno stoji v vzhodnem delu vasi Jelovec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine