Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2795
Ime enote: Podstenice - Ruševine cerkve sv. Urha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
ruševina, podružnična cerkev, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
Po Zadnikarjevih zapiskih iz 1949 in 1952, ko je še stalo obodno zidovje polkrožnega prezbiterija, pravokotne ladje in prizidanega zvonika, je cerkev nastala v dobi baroka. Danes ohranjen le še prag.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča, ostalo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODSTENICE
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine