Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2836
Ime enote: Dvor pri Žužemberku - Lokacija cerkve sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
lokacija, podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Cerkev, omenjeno 1526, so sestavljali pravokotna romanska ladja, poligonalni prezbiterij iz 17. stol., zvonik in zakristija. Med drugo svetovno vojno je bila poškodovana in po njej popolnoma odstranjena.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, druga četrtina 16. stol., 1526, 17. stol., druga četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, arheološka najdišča, ostalo; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DVOR
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev je stala sredi naselja, pred današnjo osnovno šolo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine