Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 29
Ime enote: Bogenšperk - Grad Bogenšperk
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
grad s parkom, dom pomembne osebnosti, spominska soba, drevored, doprsje, grajska kapela, Marija Pomočnica
Tekstualni opis enote:
Štiritrakten grad z obrambnimi stolpi na treh vogalih je bil zgrajen v 15. stol., predelan v 16. in 17. stol. V 17. stol. je bil bivališče izjemne osebnosti J. V. Valvasorja, kateremu so 1991 postavili kip. V njem je lokalni muzej in ob njem park.
Datacija enote: 
15. stol., druga četrtina 16. stol., 1533, zadnja četrtina 17. stol., 1679-1689, druga polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Oton Jugovec (arhitekt; 3/4 20. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOGENŠPERK
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Grad s parkom stoji nad vasjo Dvor pri Bogenšperku, ob robu širšega, razglednega pomola.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3808, 46/2005-1871
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.10.1999 -
 
©Register kulturne dediščine