Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2900
Ime enote: Poklek nad Blanco - Cerkev Vseh svetnikov
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Vsi svetniki
Tekstualni opis enote:
Enoladijska romanska cerkev je bila 1724 povečana. Povišana je bila ladja, prizidana prezbiterij in verjetno zvonik s piramidno streho na jugu. Nad portalom je fragment Križanja iz okoli 1400, oprema iz 17. in 19. stol. Vzidan rimskodobni nagrobnik.
Datacija enote: 
rimska doba, visoki srednji vek, prva četrtina 18. stol., 1724
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POKLEK NAD BLANCO
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na griču, severno od zaselkov Cirje in Klanc, severovzhodno od Pokleka nad Blanco.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine