Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3113
Ime enote: Loka pri Zidanem Mostu - Cerkev sv. Helene
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Helena
Tekstualni opis enote:
Poznoromanska cerkev s kornim kvadratom (t.i. svibenska skupina) je dobila 1310 novo ladjo in na severu prizidan zvonik, zakristijo ter 1319 kapelo. Ladja je bila 1740 obokana. Več poznogotskih poslikav z začetka 16. stol., oprema iz 17. in 18. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 13. stol., 1208, prva četrtina 14. stol., 1310, 1319, prva četrtina 16. stol., druga četrtina 18. stol., 1740
Avtor(ji): 
Čelovniški mojster (slikar; ok. 1500)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na južnem robu vasi Loka pri Zidanem Mostu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine