Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3114
Ime enote: Šentjur na Polju - Cerkev sv. Jurija
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev s prezbiterijem pravokotnega tlorisa je v osnovi verjetno romanska, prezidana 1621. Zvonik s čebulasto streho je bil prizidan 1766, zakristija 1801. Na južni steni ladje so freske iz okoli 1500-1510. Oprema iz 17., 18. in 19. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, sredina 16. stol., prva četrtina 17. stol., 1621, tretja četrtina 18. stol., 1766, prva četrtina 19. stol., 1801
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTJUR NA POLJU
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, na vzhodnem robu vasi Šentjur na Polju, na levem bregu Save.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine