Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3115
Ime enote: Čelovnik - Cerkev sv. Duha
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Duh
Tekstualni opis enote:
Preprosta enoladijska gotska cerkev obsega ravno krito ladjo, zvezdasto obokan prezbiterij in pozneje prizidan zvonik. Celotna notranjščina je poslikana, freske z začetka 16. stol. so pripisane Čelovniškemu mojstru. Oprema je baročna (oltar iz 1688).
Datacija enote: 
14. stol., prva četrtina 16. stol., prva četrtina 19. stol., 1819
Avtor(ji): 
Čelovniški mojster (slikar; 1/4 16. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČELOVNIK
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na južnem pobočju hriba Kozičj, na izjemni krajinski legi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine