Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3116
Ime enote: Radež - Cerkev sv. Fabijana in Boštjana
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Fabijan in Boštjan
Tekstualni opis enote:
Cerkev s srednjeveško zasnovo je enoladijska z zvonikom na južni in zakristijo (1807) na severni strani. Povečana in prenovljena 1805-07. Na zunanjščini zvonika je kamnit kip svetnice z začetka 15. stol., nad lino je letnica 1670. Oprema je baročna.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1545, prva četrtina 19. stol., 1805-1807
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RADEŽ
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na prisojnem pobočju hriba Radež, v zaselku Polana.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine