Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3308
Ime enote: Razbor - Cerkev sv. Janeza Krstnika
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Reprezentančna cerkev je bila zgrajena 1867-1868 v neogotskem slogu na mestu starejše. Sestavljajo jo stopnjevan zvonik, ladja pravokotnega tlorisa z zakristijo ob južni steni in enako visok ožji tristrano zaključen prezbiterij. Oprema je sočasna.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1867-1868
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAZBOR
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na razglednem slemenu Razborskega hriba v zahodnem delu naselja Razbor, jugozahodno pod goro Lisco.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine