Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3311
Ime enote: Okroglice - Cerkev sv. Lovrenca
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lovrenc
Tekstualni opis enote:
Banjasto obokana enoladijska cerkev s tristrano sklenjenim prezbiterijem, oblikovanem v slogu retardirane gotike, in zvonikom na južni strani je bila zgrajena okoli 1700. Na glavnem portalu je letnica 1709. Trije oltarji, glavni je iz 1681.
Datacija enote: 
prelom 17. stol. in 18. stol., 1709
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OKROGLICE
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na južnem pobočju hriba Lovrenc, na severozahodnem robu razloženega naselja Okroglice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine