Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3346
Ime enote: Sevnica - Cerkev sv. Miklavža
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Neoromansko triladijsko baziliko iz 1862 s kapelama ob transeptu je 1909 poslikal Osvald Bierti. Ostanek stare cerkve, omenjene 1417, je krstna kapela z vzidanima renesančnima nagrobnikoma. Oprema je baročna in iz 19. stol., slikana okna iz 1908.
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., 1417, tretja četrtina 19. stol., 1862, prva četrtina 20. stol., 1909
Avtor(ji): 
Osvaldo Bierti (slikar; 1909)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SEVNICA
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na severnem robu starega mestnega jedra, jugovzhodno pod grajskim hribom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine